Stromy na sídlišti Západní pokáceli hasiči spolu s pracovníky technických služeb v rámci poslední etapy obnovy sídliště. „K projednání projektu jsme pozvali před časem také veřejnost, aby věděla s předstihem, co se bude na sídlišti dít a lidé mohli říci svůj názor. Řekli jsme, že se budou stromy kácet, ale také vysazovat. Na jednání však přišlo jen asi třicet lidí,“ uvedla Ludmila Lišková, koordinátorka Zdravého města.

Podle odborníků bylo nutné stromy odstranit. „Měly sníženou estetickou hodnotu. Byly špatně vysázené, v blízkosti domů. Krajinářka vypracovala seznam stromů ke kácení, takže nejde o žádné plošné mýcení,“ vysvětlil Karel Musil z odboru rozvoje města. A navíc někteří obyvatelé sídliště kácení dokonce požadovali. „Řešíme to už pět let. Lidé to sami chtěli. Ještě pak běhali, že jsme zapomněli na jednu břízu,“ řekl Pavel Báča z odboru životního prostředí. Jeho slova potvrdil také projektant Stanislav Netolický. „Přerostlé stromy stínily lidem do oken a některé dokonce rostly nadivoko,“ dodal Netolický.

Zeleň však ze sídliště rozhodně úplně nezmizí. Architektka navrhne nové stromy a nakonec jich bude ještě více, než se skácelo.

Radní doufají, že se lidé poučí a příště na jednání přijdou, aby se dozvěděli o chystaných projektech včas.

(ik, ap)