Necelá stovka občanů města se ve středu odpoledne sešla ve dvoraně muzea, aby veřejně pojmenovala témata, která jsou podle nich důležitá a vedení města by se jimi mělo zabývat. Na výběr měli z devíti oblastí: správa věcí veřejných a územní rozvoj, kvalita životního prostředí, bezpečnost ve městě, zdraví, životní styl a sport, ekonomika a podnikání, sociální oblast, vzdělávání a výchova, kultura a místní tradice, doprava a mobilita. Každá oblast měla svého garanta. Organizátoři rovněž zjišťovali názory mladých lidí.


Příchozí si podle toho, která oblast jim je blízká, vybírali, k čemu se chtějí vyjádřit. V první části veřejného fóra lidé ve skupinkách formulovali svoje konkrétní požadavky. Poté mohli všichni napříč tématy dát jednotlivým bodům svůj hlas. Po sečtení hlasů byla ze všech desíti oblastí vyhodnocena vždy dvě nejzávažnější témata, pro která hlasovalo nejvíce účastníků fóra. V dalším kole se už vybíralo jen z těchto dvaceti témat.  


Nejvíce hlasů, celou třetinu, od přítomných účastníků dostalo vybudování kulturního sálu pro minimálně čtyři sta lidí. Další v pořadí se umístilo vybudování samostatného chráněného bydlení pro postižené. Jen s malý rozdílem za tímto tématem skončilo vybavení zahrad mateřských škol herními prvky. Na dalších místech se objevil požadavek na vybudování parkoviště u budovy městského úřadu na Olomoucké ulici, modernizace vnitřního vybavení základních a mateřských škol, obnova ovocného sadu na Křížovém vrchu, možnost večerního veřejného bruslení, nedostatek brigádnických příležitostí a podpora drobných podnikatelů. Vedení města zahrne deset nejfrekventovanějších požadavků lidí do seznamu témat budoucích projektů.