Spousta lidí textil netřídí. Buď nevědí, kde kontejnery jsou, nebo to k nim mají daleko. Někteří se už ale naučili nádoby na textil využívat.

Lidé, kteří vědí, kde kontejnery jsou nebo je mají v blízkosti domu, textil už třídí a nosí na určená místa. „Lepší ošacení nosím do Červeného kříže do sociálního šatníku. To, co už je opotřebenější, dávám do velkoobjemového kontejneru ve městě,“ řekla Šárka Řehořová ze Svitav.

Svitavané třídí textil od začátku roku. Co všechno mohou do speciálních kontejnerů vhodit? „Veškeré textilie, oděvy, záclony, hračky i obuv v párech,“ vysvětlil Pavel Čermák z odboru životního prostředí svitavské radnice. Podle statistických čísel se kontejnery plní každý měsíc víc a víc. „V lednu lidé do kontejnerů uložili 1800 kilogramů textilu, v únoru 4200 a v březnu už 7300 kilogramů,“ uvedl Pavel Čermák.

Obyvatelé Svitav zatím využívají osm kontejnerů. Výhledově by se měl jejich počet ještě zvýšit. „Firma zatím nemá vyrobené další kontejnery, které bychom mohli dát na další místa,“ konstatoval Pavel Čermák.

Kontejnery na textil využívají také v Moravské Třebové. „Pro jejich umístění jsme vybrali snadno přístupné lokality. Jsou v blízkosti frekventovaných průjezdů,“ uvedla Gabriela Horčíková, ředitelka moravskotřebovských technických služeb.

V Litomyšli o umístění kontejnerů na textil prozatím jen uvažují. „Komise pro životní prostředí je doporučila. Zatím je tato záležitost v jednání. Pokud bychom je instalovali, pak jedině do okrajových částí města,“ sdělil Pavel Jiráň, vedoucí odboru místního hospodářství v Litomyšli. Podle Jiřího Coufala z poličské radnice nádoby na textil ve městě nemají. „Zatím o nich ani neuvažujeme,“ dodal Jiří Coufal.

(kk, ap)