Součástí studie je také obchodní centrum s komplexem služeb. Každý z účastníků bude mít možnost seznámit se s projektem, zeptat se na jeho podobu a uspořádání lokality na jihozápadním okraji Moravské Třebové. „Moravská Třebová kromě Udánského kopce nemá k dispozici žádné další parcely pro výstavbu rodinných domů. Ve městě sledujeme akutní nedostatek bytů, kdy na koupi nebo pronájem každého bytu čeká průměrně deset až dvacet zájemců. Realizace celého záměru Jihozápad je tedy jeden z nezbytných kroků k zastavení úbytku počtu obyvatel města,“ sdělil starosta Miloš Mička.

Veřejné projednání studie se uskuteční ve čtvrtek 11. června v 17 hodin ve dvoraně muzea. Součástí akce bude také představení vítězných projektů participativního rozpočtu, které navrhli sami občané. Participativní rozpočet v Moravské Třebové pro letošní rok počítá s částkou půl milionu korun. Ve hře je workoutové hřiště na Knížecí louce, dětské hřiště u školky v Sušicích, pavilon na návsi v Udánkách nebo zařízení na likvidaci plevele.