Cílem projektu je vybudování stezky pro chodce a cyklisty od křižovatky na Boršov směrem do Útěchova po levé straně silnice. Cyklostezka o celkové délce 1,1 kilometru plynule naváže na stávající úsek vedoucí od kruhového objezdu po odbočku do Boršova. Celkové náklady na výstavbu se budou pohybovat okolo deseti milionů korun, z čehož 85 procent bude hrazeno prostřednictvím dotace. Zahájení stavebních prací předpokládá Moravská Třebová v průběhu roku 2022.