Výjimečně pro tuto příležitost budou totiž rukopisy vyňaty z trezorů a vystaveny. Besedu ve středu v 18 hodin doplní tematicky laděná hudební ukázka.


Veřejnost se seznámí s unikátním darem, který muzeum v Poličce nedávno získalo. Jde o soubor více jak stovky dopisů slavného poličského rodáka Bohuslava Martinů příteli v USA Franku Rybkovi, který muzeu věnovala rodina Franka Rybky. „Zájemci o Martinůovskou problematiku budou seznámeni s rámcovým obsahem dopisů, okolnostmi jejich vzniku, či s osudy jejich protagonistů. Navíc budou mít možnost na základě úryvků z knihy, vydané v USA, konfrontovat všeobecně známé informace o Bohuslavu Martinů s poněkud netypickým pohledem na skladatele očima syna jeho amerického přítele, lékaře Franka Jamese Rybky, který je autorem zmíněné knihy,“ uvádí muzikoložka poličského muzea Monika Holá.

Unikátní dar získalo muzeum vloni


Městské muzeum a galerie Polička přijalo vloni ojedinělý a unikátní dar – ucelený soubor originálních dopisů, které psal Bohuslav Martinů svému krajanovi, příteli Franku Rybkovi. Do sbírek muzea se je rozhodli věnovat potomci skladatelova přítele žijící v Americe. Dopisy byly převezeny do České republiky a stanou se součástí nejrozsáhlejší sbírky rukopisů významného českého skladatele Bohuslava Martinů v jeho rodném městě. Bohuslav Martinů se znal s varhaníkem a violoncellistou Frankem Rybkou od roku 1925. Blízkými přáteli se ale stali až v pozdějších letech, kdy se setkali v USA. Soubor dopisů, které poličské muzeum přijalo do svých sbírek, pochází z let 1941 až 1959 a vypovídá mnohé o osobním životě i tvorbě skladatele. Dopisy se poličskému muzeu rozhodl věnovat syn adresáta dr. Fr. James Rybka se svými sourozenci.