Radní čekají, že přibyde nebožtíků, kteří budou pohřbeni na náklady města. U lidí bez rodiny těžko najdou někoho, kdo pohřeb zajistí. Až do loňského roku náklady na pohřeb bez obřadu pokrylo asi pět tisíc korun, které vyplácel stát.

„Tohle je špatný krok, který nedovedu pochopit. Pohřebné by mělo být zachováno. Může to dojít tak daleko, že nemajetní a sociálně slabí nebudou mít za co pohřbít své zesnulé,“ tvrdí zdravotní sestra Ilona Pavlíčková.

Rodina většinou do smutečního obřadu investuje více peněz než jen pět tisíc korun. „Přece nebudu šetřit na pohřbu svých blízkých. Vždyť jde o to poslední, co pro ně mohu udělat. Vyberu proto krásnou rakev a pěkné květiny a podobně,“ říká paní Jarmila, která nedávno pochovala manžela.

Podle zákona o pohřebnictví má obec povinnost zajistit do 96 hodin pohřeb zemřelého v případě, že nenajdou nikoho z rodiny. O úmrtí radnice většinou informují sociální pracovnice z nemocnice a ústavů.

Vyhledání příbuzných není jednoduché. Kvůli ochraně osobních údajů nelze vstupovat do evidence obyvatel. Ještě horší je, když se nepodaří zjistit ani totožnost mrtvého.

Neskutečné problémy musí radnice v regionu řešit v ojedinělých případech, když zemře cizinec a nejsou známí jeho příbuzní. Podle zákona o pohřebnictví mohou města zemřelého zpopelnit pouze se souhlasem velvyslanectví dané země. (red)