„Sbírka bude ukončena 31. prosince příštího roku, a každý se do ní může zapojit převodem na transparentní účet města 3173170319/0800, nebo hotovostí do zapečetěných kasiček, které se v průběhu prosince objeví na sedmi místech ve městě,“ přiblížil tiskový mluvčí města Václav Dokoupil.

Kasičky lidé najdou ve vestibulu radnice, na městském úřadu v Olomoucké ulici, v Turistickém informačním centru, muzeu, na zámku, v knihovně nebo kavárně na Knížecí louce.

Socha Plačící Anny na Křížovém vrchu v Moravské Třebové.Vyhlídka u Plačící Anny byla obnovena technickými službami na jaře letošního roku v souvislosti s úpravami Křížového vrchu. „Romantické místo je odkazem na příběh nešťastné lásky Anny Gläserové a Josefa Herknera, který se nikdy nesmířil s koncem jejich více než pětiletého milostného vztahu. U kamenné zídky zde kdysi stávala také socha Anny, kterou po druhé světové válce zničili vandalové. Ve vazbě na úpravy prostranství na Křížovém vrchu a výše uvedenou legendu, vznikla postupně myšlenka na obnovu kamenné sochy,“ vysvětluje Václav Dokoupil.

Podle restaurátora Ladislava Kryla jsou předběžné náklady na obnovu sochy vyčísleny na 363 tisíc korun. „Město se rovněž zavazuje, že obnovu sochy dofinancuje z rozpočtu města, pokud prostředky z veřejné sbírky nebudou na obnovu stačit. S ohledem na termín ukončení sbírky předpokládáme výrobu sochy a její osazení v roce 2020,“ uzavřel Václav Dokoupil.