Tomu bude předcházet od devíti hodin mše svatá v kostele sv. Jiljí, kterou celebruje P. Bohumír Vitásek, prezident Arcidiecézní Charity Olomouc.

Zároveň mohou lidé v rámci dne otevřených dveří navštívit prostory Charity Svitavy. „Lidé od deseti do šestnácti hodin mohou navštívit také Světlanku, kde si mohou projít prostory. Je tady centrum denních služeb pro seniory a pro osoby s mentálním postižením a odlehčovací služba,“ informovala vedoucí Charitní pečovatelské služby Zlatuše Pešlová.