Poplatky na letošní rok, za které se hradí náklady spojené s likvidací komunálního odpadu, však ještě všichni obyvatelé svitavského okresu nezaplatili.

„Za uplynulý rok občané Svitav vyprodukovali více než tři tisíce tun směsného odpadu. To znamená, že každý člověk vyhodil přibližně sto osmdesát kilogramů odpadků. Podobné množství vyhazují i lidé v dalších obcích okresu,“ sdělil Josef Gestinger, technický náměstek firmy Liko. V závěru června skončil ve Svitavách termín, kdy měli zaplatit obyvatelé města poplatek za komunální odpad. Zatím jej ale neuhradily stovky lidí. „Přesné číslo se každý den mění podle toho, jak přicházejí platby z účtů. Odhadujeme, že stejně jako minulý rok se zpozdilo s platbou zhruba osm set obyvatel,“ uvedla Pavla Lišková z Městského úřadu ve Svitavách, která má poplatky za odpad na starosti. Pokud nechtějí zapomnětlivci vydat více peněz, zbývají jim necelé tři týdny. Zaplatit musí ale do konce měsíce. Od srpna neuhrazené poplatky navýší pokuta o téměř dvě stě padesát korun. V Poličce se každoročně opozdí s placením desítky lidí. Podle pracovníků úřadu, kteří vybírají poplatky, je velký problém především s lidmi, kteří mají ve městě trvalý pobyt, ale nezdržují se zde. Většina opozdilců ale zareaguje po doručení upomínek. V Litomyšli také každý rok posílají úředníci upomínky obyvatelům, kteří nezaplatili včas. Dosud zhruba polovina litomyšlských domácností s platbou otálí. „Jsou lidé, kteří dokonce dluží ještě za loňský rok. Nabízíme jim ještě jeden náhradní termín, do kdy mohou pohledávku navýšenou o sankci zaplatit. Je to ale pro ně poslední možnost. Pak následuje exekuce,“ vysvětlila Pavlína Faitová z městského úřadu, která pohledávky vymáhá.

Podobná situace je rovněž v Moravské Třebové a dalších obcích okresu. I tam se najdou lidé, kteří neplatí včas, ale plné popelnice mít nechtějí.

Vyjádření k poplatkům za odpady v Moravské Třebové

Poplatníci v Moravské Třebové mají možnost poplatek za odpad uhradit ve dvou splátkách, přičemž druhá splátka je splatná k 30.09.2009. Z toho důvodu nejsme schopni říct objektivní číslo dlužníků za rok 2009. Z naší evidence víme, že ke dni 31.12.2008 bylo za rok 2008 1.115 dlužníků, což je asi 9,5% a v korunách dlužná částka činila 492.847,-- Kč.
Dlužníky postihujeme v souladu se zákonem o místních poplatcích, t.j. máme možnost dlužníkovi dlužnou částku navýšit na trojnásobek. Nevyužíváme tohoto stropu, ale poplatek navyšujeme o 100%.
Váš dotaz dále můžeme potvrdit v části týkající se opakujících se dlužníků, že skutečně nám poplatek opakovaně neplatí stejní poplatníci.

Pavlína Horáčková
tisková mluvčí města Moravská Třebová