Kolik lidí předpokládáte, že poslední den podá daňové přiznání?

Pokud by měli přijít všichni, kteří ještě přiznání nepodali, šlo by asi o osm set lidí. Ale tolik jich určitě nebude. Někdo pošle formulář poštou.

Využívají plátci elektronickou a poštovní formu přiznání?

Elektronicky ano, ale spíše okrajově. Této služby využívají hlavně podnikatelé, tedy právnické osoby. Zasílání přiznání poštou je zcela běžné, ale z celkového počtu přiznání to nebude více než 15 procent. Většina poplatníků přijde osobně a chce přiznání překontrolovat.

Co hrozí lidem, kteří nepodají přiznání do 31. března?

Přiznání by měli v každém případě podat a čím dříve, tím lépe. Za opožděně podané přiznání může finanční úřad zvýšit vyměřenou daň až o 10 procent a není-li daňová povinnost uhrazena včas, je poplatník povinen zaplatit úrok z prodlení za každý den zpoždění.

A jaký postih mohou čekat plátci, kteří povinnost nesplní vůbec?

Je otázka, jestli se o tom finanční úřad dozví. Pokud ano, tak nejdříve vyzveme daňový subjekt, aby podal daňové přiznání a pokud tak neučiní vyměříme daň z moci úřední. Poté můžeme opět zvýšit vyměřenou daň až o 10 procent a sdělíme úrok z prodlení za dobu prodlení.

Jak dlouho trvá vyřízení jednoho daňového přiznání?

Záleží na tom, jestli už mají lidé přiznání vyplněné správně. V takovém případě nemusí kontrola trvat déle než pět minut. Jenže přicházejí také lidé, kteří si přinesou jen přílohy a čekají, že jim naše zaměstnankyně s vyplněním pomohou. Hlavně zásluhou těchto poplatníků a skutečnosti, že přijdou na poslední chvíli, se zbytečně tvoří fronty a roste nervozita.