Na investici se kromě obce podílí také Ministerstvo zemědělství a Pardubický kraj.

„První etapu jsme dokončili přibližně před pěti lety a tato stavba nás přišla zhruba na dvacet dva milionů korun,“ uvedl starosta Jiří Smékal. Konec druhé etapy je odhadován nejpozději do konce letošního roku a tím bude odkanalizována celá obec. V Chornicích také dokončují rekonstrukci sociálního zázemí v budově základní školy. Už v červnu navíc předali místním dobrovolným hasičům novou hasičskou zbrojnici.

Tereza Ryšanová