Vyvrcholení celé akce předcházela spousta příprav a také nominací ze strany základních škol. Každá z nich vyslala dva zástupce z řad učitelů.
Obecenstvo tvořili žáci tří škol. Vydatně podporovali své učitele. „Fajn kantor je každý, který je kamarád a má smysl pro humor. Nikdo v naší třídě nemá rád mrzouty,“ řekla Vendula Svatošová, členka dětského zastupitelstva ze Svitav. Akce byla zahájena představením poroty. Ta byla složená ze zástupců škol, členů dětského parlamentu a dvou pozvaných zástupců ze Svitav. Za kulturu se zúčastnil Petr Mohr, za odbor školství Jiří Petr. Na malé podium divadla Trám byli pozváni vždy dva zástupci z každé školy. Děti pro ně připravily znalostní test a pár hudebních hádanek. Žáci mezitím skládali puzzle, vítězové přidali bod své škole. Dále následovala jízda na rotopedu. Závěrečná disciplína patřila mladým. Každá třída si připravila svůj program. Porota pak sečetla body ze všech disciplín a určila vítěze. „Výkony byly velmi zajímavé a závidím našim soutěžícím učitelům jejich žáky,“ konstatoval Jiří Petr, vedoucí odboru školství svitavské radnice. Vítězem se stala Základní škola náměstí Míru. Ta nominovala dva zástupce. Marii Petráskovou a Jakuba Veleckého. „Vítězství jsem nečekala a jsem velmi překvapená,“ uvedla Marie Petrásková ze základní školy na náměstí Míru.

Závěrečné ovace nebraly konce. Skvěle naladěné publikum se rozešlo do školních lavic. Skupina oceněných si kromě cen odnášela také příjemný pocit z dobře odvedené práce.

(dip)