S jeho pomocí se podaří ošetřit staré, nemocné i poškozené památné dřeviny, především lípy, v obci. „Smyslem mé práce je zvýšení zdraví a bezpečnosti stromů vhodným zákrokem, zajištěním speciálními vazbami nebo odlehčením řezem. Včasnou odbornou prohlídkou chci předejít riziku nebezpečí i zbytečnému kácení,“ vysvětloval specialista při schůzce s občany v Baníně.

Finanční prostředky na ošetření stromů pomůže odborník zajistit prostřednictvím některého z dotačních titulů Ministerstva životního prostředí ČR.

(pk)