"Gymnázium je doplněno o obor letectví, o který projevilo zájem mnoho studentů nejen z Pardubického kraje, ale z celé České republiky. Pevně věřím a přál bych si, aby letošní zájem právě o tento obor byl i v letech nadcházejících,“ řekl hejtman Martin Netolický. Prezident Aeroklubu ČR Vladimír Machula byl potěšen z velkého zájmu o nový obor, který se podařilo po dvou letech jednání dotáhnout do současné podoby. Ředitelka školy Alena Plocová dodala, že studenty čeká mnoho projektů, exkurzí, zahraničních výjezdů a také odborné praxe.

Obor Letecké technické lyceum je čtyřletý a je ukončen maturitní zkouškou. Po úspěšném splnění prvních dvou ročníků se studenti rozhodují, jaké povinně volitelné předměty si vyberou. Ty jsou zaměřeny na letecký provoz nebo na leteckou techniku. Hlavní uplatnění mohou absolventi nalézt v provozních, technických a ekonomických službách v oblasti civilního letectví a v letecké dopravě.