„Neměli jsme stabilní smlouvy, ale v posledních dnech se to změnilo,“ konstatuje správce Lesů České republiky Miroslav Bačovský. Zástupci lesů podepsali nové smlouvy, ale jenom do konce letošního roku. „V červnu skončila jednání o strategii a způsobu hospodaření se státním a lesním majetkem,“ upřesnila Zuzana Neznajová z Krajského inspektorátu Lesů ČR v Chocni.

Podle aktuálních informací vypíší v brzké době Lesy ČR výběrová řízení schválená ministerstvem zemědělství. Kdo v nich uspěje, získá zakázky až do roku 2010. „Proti současné situaci, která je naprosto neutěšená, je to určité ustálení poměrů,“ konstatuje ředitel akciové společnosti Forest Svitavy František Neznaj. Právě firmu Forest nesystematičnost postihla. Před časem propouštěla kvalifikované síly, které odborným společnostem scházejí.

Kalamita v lese

Prověřila je vichřice Kyrill. Ta sice nezasáhla svitavský okres v tak velkém rozsahu jako jižní Čechy, přesto vznikaly potíže při odstraňování následků kalamity. „Do konce června, kdy končí vývoj kůrovce, se však podařilo škody v lese zlikvidovat,“ říká správce Lesů ČR Bačovský k opatřením po vichřici. „Hrozbu, že nebezpečný škůdce napadne stromy, jsme zažehnali,“ dodává s úlevou lesní správce.

Víceleté dohady mezi zástupci podnikatelské sféry a ministerstvem zemědělství završilo memorandum Zda přinese uklidnění, ukáže čas. Lesy si zaslouží pečlivou ruku hospodáře.