„Vzhledem ke stavu borových souší jsme neměli jinou možnost než je pokácet. Ze zákona máme povinnost zajistit bezpečnost návštěvníků našich lesů, byť je každé kácení nepopulární a jsme za něj kritizováni. Zákon je v tomto naprosto jasný a musíme činit preventivní opatření, abychom zabránili újmě na zdraví, životech a majetku,“ vysvětlil vedoucí Městských lesů Litomyšl Petr Novák.

Odklízení stromů bude možné až na základě výjimky z ochranných podmínek přírodní rezervace, kterou uděluje krajský úřad. Ihned poté městské lesy uzavřenou cestu zpřístupní. V lokalitě také vysadí nové stromy jako náhradu za pokácené kusy.

Představitelé Svitav v sobotu ráno uctili památku obětí 2. světové války a odhalili desku partyzánovi.
Svitavy odhalily pamětní desku partyzánovi Josefu Serinkovi

Do této částí skalního města se sice turisté dočasně nedostanou, ale krásné jsou i jiné trasy. Podívejte se třeba okruh Kolumbovo vejce. Trasa dlouhá okolo osmi kilometrů začíná v Boru u Skutče. Vede krásným a místy náročnějším terénem.

Okruh Kolumbovo vejce

Bor u Skutče – Kolumbovo vejce – Kazatelna – Kupadla – Betlém – Polanka – Dudychov – Bor u Skutče

Z Boru u Skutče vede trasa směrem Polanka. 300 metrů po vkročení do lesa přijdete ke skalnímu útvaru Kolumbovu vejci. Nedaleko od něho se nachází útvar Kříž. Na jižní straně pod těmito útvary pak končí Čertova brázda. Roklí Kozinec pokračuje cesta do Všivického údolí, kde minete Kazatelnu. Dále pak k toku Prosečského potoka až ke Kupadlům. Po 400 metrech jev vidět na protějším svahu Zaječí skála a vytesaný zajíc. Nedaleko můžete spatřit Betlém a Betlémskou jeskyni. Dále pak cesta vede k chatě Polanka a přes Dudychov zpět do Boru.