Pochází ze skromných poměrů a měl pět sourozenců. Chodil do školy v Bezděčí u Trnávky a vzhledem k tomu, že byl vynikajícím žákem, přihlásil se do Baťovy školy práce ve Zlíně. Po studiích na oboru chemie začal pracovat jako analytik v Baťově výzkumném ústavu. Mimo práce v ústavu vyučoval na poloviční úvazek chemii. Jeho spolužák a kamarád byl Emil Zátopek a Josef Lenárt byl jeho žákem. Ke konci války se Leopold Přichystal vrátil do Unerázky a založil s Marií Koukalovou rodinu. Vychovali tři dcery Irenu, Věru a Evu, která v současné době s tatínkem žije a stará se o něj. Pan Přichystal nastoupil do zaměstnání u podniku Hedva v Moravské Třebové. Pracoval jako technolog a technický vedoucí výzkumu podniku. Své bohaté zkušenosti ochotně předával dalším generacím a vychoval řadu odborníků.

Leopold Přichystal je dědečkem čtyř vnoučat, sedmi pravnoučat a dvou prapravnoučat.

Starostka obce, zastupitelstvo, dcery, vnoučata, pravnoučata, prapravnoučata, rodina, známí, sousedé a spoluobčané mu přejí pevné zdraví do dalších let.

Ilustrační foto.
Svatováclavské slavnosti na hradě