Cenu hejtmana Pardubického kraje převzala žena, která svůj život zasvětila práci s dětmi. Lenka Buchtová je předsedkyní občanského sdružení Bonanza ve Vendolí. Cenu obdržela za mnohaletou činnost věnovanou mládeži.

„Ocenění pro mě hodně znamená. Hlavně proto, že je to cena hejtmana Pardubického kraje. Není to ale jen moje zásluha. Za mnohé vděčím manželovi a taky svým synům,“ říká Lenka Buchtová. Věnuje se práci s dětmi a mládeží. Zaměřuje se hlavně na smysluplné využívání volného času dětí. Učí je vztahu k přírodě, trpělivosti, pohotovosti, schopnosti práce v kolektivu a pomoci druhým.

Občanské sdružení Bonanza vzniklo před šesti lety. Na dvacet let pronajali Buchtovi statek s koňmi. V obytné části mají děti a personál k dispozici klubovnu, kde se scházejí při různých aktivitách. Mládež zde může trávit volný čas podle vlastního přání. Zvelebují prostředí na statku. Jezdí na koních, věnují se tvořivým aktivitám, jako je malování nebo batikování. Kancelář a místnost pro přespání slouží jak pro místní, tak na akce dojíždějících dětí. Občanské sdružení praktikuje individuální a skupinovou činnost. „Řešíme témata, která děti v současnosti nejvíce oslovují nebo naopak trápí. Rozvíjíme jejich vztah k přírodě. Snažíme se jim na příkladech s koňmi přiblížit určité životní postoje. Zvířata stejně jako lidé mají také své povahové vlastnosti,“ vysvětluje Lenka Buchtová.

Na financování projektu se podílí jak obec Vendolí, tak město Svitavy, Pardubický kraj a ministerstvo práce a sociálních věcí. „Do budoucna chceme udržet stávající projekty. Kromě činností na statku, kde se denně schází přibližně osm až deset dětí, jsme ve Svitavách otevřeli klub pro mladé Díra. Setkává se tady asi dvacet dětí různého věku. Formou hry se jim snažíme vyplnit volný čas. Říká se, kdo si hraje, nezlobí,“ konstatuje Lenka Buchtová. Název Díra dostal klub proto, že se nachází v protiatomovém krytu ve Felberově škole. Mládež se v klubu může věnovat aktivitám, které odpovídají jejich věku. Hrají šipky, ping pong a jiné společenské hry.

„Naším novým projektem je desetidenní program Drž se na uzdě. Zařazujeme do něj rizikové děti. Naším cílem je především prevence kriminality. V tomto projektu chceme společně s psychologickou poradnou zapojit do naší činnosti i studenty ze škol. Formou doučování pomohou méně zdatným žákům zvládat svoje povinnosti,“ přibližuje projekt Lenka Buchtová.

Náplň volného času dětí není vždycky ideální. Bonanza se stává spojnicí mezi rodinou a školou. Činnost sdružení je záslužná a v současném velmi rychlém světě určitě nepostradatelná.

Denisa Kupsová