„Pro své záměry hledáme spolupracovníky do úspěšného a profesionálního kolektivu pro lékařské i nelékařské profese, především lékaře na ARO, ORL a psychiatrii,“ sdělil náměstek pro léčebnou péči Pavel Kunčák. Dodal, že nemocnice ve Svitavách je moderní zařízení s mnoha příležitostmi. „Jako takovou ji chceme prezentovat uchazečům o zaměstnání prezentovat,“ uvedl Kunčák. Výčet profesí, o které má nemocnice zájem, je ale mnohem širší. „Práci v akreditovaném zařízení nabízíme i fyzioterapeutovi pro naši rehabilitaci, všeobecným sestrám se specializovanou způsobilostí ARIP i odborníkům z hematologie, klinického psychologa pro psychiatrii a psychologickou ambulanci,“ vysvětlila Markéta Nemšovská, Náměstkyně pro ošetřovatelskou péči. Nemocnice studentům nabízí také odborné praxe a stáže během studia.

Bezpečí…

Svitavská nemocnice je v celonárodním průzkumu spokojenosti pacientů hodnocena mezi nejlepšími nemocnicemi v Pardubickém kraji. Je držitelem certifikátu Spojené akreditační komise a certifikátu Baby friendly hospital. Cílem je poskytování kvalitní a bezpečné péče pacientům s profesionálním týmem zdravotníků. V roce 2009 a 2010 získala nemocnice ocenění v celostátní soutěži Bezpečná nemocnice, kterou vyhlašuje kraj Vysočina a Spojená akreditační komise. Laboratoř OKB obhájila v loňském roce Certifikát kvality NASKL (Národní autorizační středisko klientských laboratoří). „V péči o pacienty uplatňujeme moderní poznatky v oblastech Koncept bazální stimulace a Řízení rizik a kvality a vytváříme bezpečné prostředí pro klienty i zaměstnance“ informovala Markéta Nemšovská.

Svitavská nemocnice se věnuje edukačním programům, má poradnu pro stomiky a Klub stomiků. Podporuje i domácí péči o pacienty, a to zapůjčováním kompenzačních pomůcek. Provozuje rovněž linku výživy a laktační poradnu, věnuje se canisterapii a dobrovolnické službě. „Provádíme laparoskopické operace i zákroky s detekcí sentinelových uzlin. Měříme sluch a sledujeme bolest u novorozenců, což dnes také není ve většině nemocnic obvyklé,“ uzavřel náměstek Pavel Kunčák.

(ik, zce)