Právě dnes začíná pátý demonstrační kurz a seminář Sanační a rekonstrukční chirurgie středního ucha. Je určený pro ORL lékaře zajímající se o problematiku chronického středoušního zánětu.

„Během dvou dnů se na operačním sále uskuteční šest operací středního ucha, z nichž v jednom případě půjde o dítě. Operace se týkají chronických zánětů středního ucha a v některých případech zlepšení určitého typu nedoslýchavosti,“ sdělil primář ORL oddělení Libor Sychra.

Operace lékaři provedou špičkovým operačním mikroskopem, který Svitavská nemocnice zakoupila pro ORL oddělení v roce 2006. Pomocí kamery je obraz z mikroskopu přenášen na obrazovky v zasedací místnosti. Tady komentovanou práci operatéra sledují účastníci kurzu z celé republiky a diskutují o každé fázi právě probíhající operace. „Tato forma videokonference, operace v přímém přenosu, je přínosná především v tom, že umožní většímu počtu lékařů sledovat průběh operace a aktivně se zapojit,“ vysvětlil Libor Sychra.

Mezi lektory a operatéry letošního kurzu budou kromě lékařů svitavského ORL a primáře oddělení Libora Sychry také kapacity v oboru středoušní chirurgie. Těmi jsou prof. Viktor Chrobok a prof. Arnošt Pellant z ORL kliniky Pardubice a prof. Šlapák a prim. Josef Machač z Dětské ORL kliniky v Brně. Akci se Svitavskou nemocnicí pořádají Klinika ušní, nosní a krční FN Univerzity Karlovy v Praze, lékařská fakulta v Hradci Králové, Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku Pardubické krajské nemocnice a Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice, Klinika dětské ORL LF MU a FN Brno a Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku České lékařské společnosti JEP.

(zc)