Zástupci odborné i laické veřejnosti se dopoledne sešli v muzeu, aby vyslechli sedm referátů na různá dílčí témata. Byl zde podán stručný přehled historie františkánské provincie svatého Václava, historie františkánského řádu v Moravské Třebové, stavebního vývoje zdejšího klášterního kostela svatého Josefa. Dva příspěvky se věnovaly jedinečné moravskotřebovské klášterní knihovně, další pojednával o ikonografii svatého Františka z Assisi.

Prezentován byl i nedávný překvapivý nález archivního materiálu, který dokládá objednávku křížové cesty pro moravskotřebovský klášter u sochaře Severina Constantina Tischlera v roce 1729.

Odpoledne byli účastníci semináře hosty bratří františkánů. Absolvovali komentovanou prohlídku kláštera a celý program uzavřeli neformální diskuzí v refektáři.

JANA  MARTÍNKOVÁ