Náklady na vybudování nového hřiště dosáhly tří milionů korun. "Projekt je spolufinancován z příspěvku Nadace ČEZ z grantu Oranžové hřiště. Jde o dotaci půl milionu korun na hřiště pro větší děti a pro seniory," uvedla mluvčí Poličky Naděžda Šauerová. Město navíc získalo dar od poličské společnosti Ravensburger, a to 700 tisíc korun na centrum pro malé děti.