„Měla jsem velkou radost, když jsem se dozvěděla, že ty hrozné laminátové lavičky budou konečně odstraněny. Ovšem radost mi dlouho nevydržela,“ stěžovala si na radnici Lenka Neškudlová. V šoku je víc lidí, laminát je místním i návštěvníkům Litomyšle dlouho trnem v oku.

Pětiletá udržitelnost projektu revitalizace zámeckého návrší skončila na podzim minulého roku. Letos na jaře laminátové lavičky ze zámecké zahrady zmizely a nahradily je klasické litinové se dřevem. „Lavičky jsme vyměnili, protože jako správci památky a celého areálu musíme řešit vzhled mobiliáře, ale na prvním místě i bezpečnost návštěvníků. Řada laviček nebyla vůbec ukotvena. Stalo se dokonce, že se s někým, kdo tam seděl, lavice převrhla,“ vysvětlil kastelán zámku Petr Weiss. Navíc podle něj byly lavičky špinavé a měly ucpané odtokové drážky, které tak nebyly funkční.

Architekt Jan Šépka se ale s vedením Národního památkového ústavu dohodl, že laminátové lavičky musí zpět. „Jejich odstranění bylo porušením autorského práva,“ podotkl starosta Litomyšle Daniel Brýdl. Laminátové lavičky patří městu. To z peněz za prodej dětského pavilonu zaplatí očištění, repasi laviček a jejich ukotvení.

„V současné době připravujeme laminátové lavičky na zpětné osazení na původní místa. Během příštího roku bude situace vyhodnocena a domluven další postup. Litinové lavičky budou zdobit druhé a třetí nádvoří zámku a poslouží návštěvníkům k odpočinku,“ dodal kastelán.

A i když se laminátové lavičky nelíbí ani radnici, dohodu musí všichni respektovat. „Nelíbí se mi ani laminátové koryto, ale nejsem v pozici, že bych jako starosta mohl rozhodnout: ‚Odstraňte to, nelíbí se mi to.‘ Celý projekt vznikl dávno před mým nástupem na radnici a musím respektovat smlouvy a zákony, které v tuto chvíli stojí na straně autora,“ řekl Brýdl. Laminátový program při přípravě projektu revitalizace zámeckého návrší povolili a schválili památkáři i další dotčené instituce.

Lavičky se tak na příští sezonu do zámecké zahrady vrátí a co bude dál, ukáží jednání mezi architektem a Národním památkovým ústavem.