V úterý 1. prosince se pedagogové a žáci zúčastnili slavnostního vyhlášení cen v centru Pražská křižovatka. Záštitu nad projektem převzal předseda odborné poroty bývalý prezident Václav Havel.

„Již samotná nominace byla pro nás oceněním. Navíc jsme se s učiteli shodli, že Václav Havel je osobnost, které si velmi vážíme,“ uvedla ředitelka malotřídky Radoslava Renzová.

Z celkových sto deseti přihlášek se škola ocitla mezi třemi nominovanými za mimoškolní vzdělávací aktivity pro romské děti a mládež, z nichž cenu v této kategorii zíkala právě ona. Vzdělává třetinu romských dětí a aktivně využívá romské školní asistentky.

Malotřídní škola ze svitavského Lačnova se zařadila mezi ty, kteří se podílejí na zlepšení situace Romů. Pedagogové ze školy, kde do dvou tříd chodí 37 dětí, z nichž třetina je romských, intenzivně pracují s romskou menšinou a českou většinou přes čtyři roky. Snaží se žákům vytvořit motivující prostředí a zároveň integrovat romské děti do majoritní společnosti. Škola díky individuálnímu přístupu vyvažuje sociální a kulturní znevýhodnění dětí bez rozdílu národností. Projekty, které pedagogové realizují, nahrazují chybějící motivující rodinné prostředí. Znevýhodnění žáci tak nezůstávají odkázáni na nefunkční nebo nedostatečnou domácí přípravu. „Nejprve jsme bojovali s předsudky sami v sobě, pak proti předsudkům, které přetrvávají ve většinové společnosti. Romským rodičům také dost dlouho trvalo, než se zbavili nedůvěry v nás,“ vysvětlila ředitelka malotřídky Radoslava Renzová. Podle ní je nominace na ocenění Gypsy Spirit signálem, že zde existují lidé, kteří dokáží ocenit práci, která nemusí přinést efekt okamžitě, ale třeba až dalším generacím.

Ocenění

Projekt Gypsy Spirit podporuje aktivní úsilí všech, kteří se podílí na zlepšení situace Romů u nás. Usiluje o založení tradice oceňování práce pro romskou komunitu a veřejnou platformu pro prezentaci pozitivních příkladů. Těch, které jsou reálným přínosem pro romské komunity a podporují integraci romské menšiny do společnosti.

Historicky první cenu Gypsy Spirit udělila odborná porota v čele s bývalým prezidentem Václavem Havlem. „Pozvání do odborné poroty přijali i maďarský ministr práce a sociálních věcí Laszlo Herzog nebo poradce pro záležitosti Romů a Sintů při Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě Andrzej Mirga,“ uvedla Lejla Abbasová, poradkyně ministra pro lidská práva Michala Kocába, který rovněž posoudil přínos lačnovské školy.

Záznam z předávání cen odvysílá v sobotu 5. prosince ČT24.