Kraj roky neúspěšně řešil se společností Labrys, která prováděla archeologický průzkum, předání nálezů krajským sbírkovým institucím. Teprve letos se podařilo s firmou uzavřít smlouvu se závaznými termíny předání nálezů i nálezových zpráv.

Po řadě jednání se uskutečnila prohlídka uskladněných nálezů za účasti ředitele Východočeského muzea v Pardubicích, archeologů a zástupce Archeologického ústavu Akademie věd. Výsledkem je smlouva o předávání a přebírání movitých archeologických nálezů, kde jsou dohodnuty termíny postupného předávání u výzkumů, které byly ukončeny.

„Jedná se o 82 ukončených akcí. Například nálezy a nálezová zpráva z revitalizace zámeckého návrší z Litomyšle, která bylo ukončena v roce 2015, mají být odevzdány do 31. ledna 2022. Další nálezy z dokončených výzkumů pak nejpozději do ledna 2023,“ uvedl náměstek hejtmana Roman Línek.