Nevylučují, že příčinou by mohla být sopečná činnost na Islandu.

Gymnazisté prováděli ve Svitavách měření kyselosti dešťů. Naměřené hodnoty pH se pohybují mezi 4,5 až 5. Normální déšť má pH mírně pod šest. „V rámci projektu jsme se snažili odhalit možné příčiny,“ uvedl Jiří Mach, učitel biologie na gymnáziu a předseda Českého svazu ochránců přírody ve Svitavách. Podle biologa mohou být podněty dvojího původu. „Za lokálními příčinami kyselých dešťů stojí hlavně doprava. Případně také topeniště, kde se zřejmě ještě topí uhlím,“ uvažoval Jiří Mach. Předpokládá však, že ovzduší u nás ovlivnily další, vzdálenější faktory. „Letos vybuchla sopka na Islandu. Je možné, že oxidy síry, které se odtud šířily a znečišťovaly ovzduší, dolehly také na naše území,“ dodal biolog Jiří Mach.

(ap, kk)