V minulém týdnu a v pondělí navštívila policejní mluvčí Hana Kaizarová hned tři školy, kde mládež upozornila na rizika spojená s používáním informačních a komunikačních technologií.

Internet je dobrý sluha, ale zlý pán. Nové informace máme on-line k dispozici 24 hodin denně. Na internetu se můžeme seznámit s novými přáteli nebo nalézt ty staré, o kterých jsme již léta neslyšeli. Můžeme zde také nakoupit zboží nebo si objednat služby. To jsou ty příjemné stránky. Jestliže však nebudeme opatrní a sdělíme o sobě intimní informace, může podvodník, kybergoomer nebo jen závistivec zneužít to, co jsme mu sdělili. Aby se děti uměly bránit, musí znát rizika a prostředky, jak předejít útoku kyberšikany. Toto bylo cílem dvouhodinové besedy s policií. S žáky třetí základní školy v Litomyšli, třetí základní školy ve Svitavách a studenty Integrované střední školy v Moravské Třebové si Hana Kaizarová povídala např. o sextingu, hoaxu, kyberstalkingu, kybergroomingu. Prezentaci doplnila příběhy, které se skutečně staly. Snad přimějí uživatele mobilů a internetu k zamyšlení a budou v kyberprostoru střežit svoji identitu.

(hak)