Dům na půli cesty Květná zahrada se zřejmě stane pilotním projektem pro celou republiku. S tím odjela z Květné poslankyně Alena Páralová. Návrh předloží ministru Petrovi Nečasovi.

Ferdinand Raditsch vsadil na terapii, která je založena výhradně na práci. „Kdo ztratí pracovní návyky nebo si je nevytvoří hned po škole, nemá šanci uspět. Takoví lidé jsou zapsaní dlouho v evidenci úřadu práce a často mají velmi blízko ke kriminalitě,“ říká Ferdinand Raditsch, zakladatel Květné zahrady. Právě tento způsob zaujal poslankyni Alenu Páralovou. „Ročně opouští ústavy okolo pěti set dětí. V domovech jsou izolované od normálního života a obtížně se začleňují do společnosti. To, co rozjel v Květné Ferdinand Raditsch před více než dvěma lety, je správná cesta,“ uvedla Alena Páralová. Slíbila, že vyjedná schůzku u ministra sociálních věcí. Raditsch doufá, že pilotáž přinese domu více peněz na opravu budovy a materiální investice. „Myslím si, že náš projekt je ojedinělý také v tom, že úzce spolupracujeme se samosprávou okolních obcí. To není tak časté,“ dodává Raditsch.

Nyní plánuje rozšíření domova o truhlářskou a zámečnickou dílnu a moštárnu. Vánoce stráví v Květné šest chlapců a jedna dívka.