Tradici  stavění máje udržují v Dolním Újezdu a také ve Vendolí.

Letos to bude již třetí rok, co byla v Dolním Újezdu obnovena tradice  stavění máje. Jako v předchozích  letech provezou máj účastníci průvodu s koňmi vesnicí. Cestou navštíví domy a za zvuků kapely budou slavit samotný příjezd máje do vsi. „Po dovezení májky na místo stavění starosta spolu s představiteli vesnických spolků, hasičů, skautů, sokolů, historiků, myslivců,  požehná máji připnutím stuh na její věnec, který bude poté slavnostně připevněn ke kmeni," informuje Vladimír Klusoň.
Májka představuje obecní chloubu. Čím vyšší a nazdobenější je, tím bohatší a více hrdá vesnice. „Máj staví krojovaní vesničtí mládenci, kteří se ji pokusí po celý květen uchránit před pokusy mládenců z okolních vesnic skolit ji. Uhlídání máje je otázka cti  jejích obránců. Nutno podotknout, že se nám ještě nikdy nepodařilo máj po celý květen uhlídat," dodal Vladimír Klusoň.

Když je májka slavnostně postavena, přichází čas na tradiční rozruch, kdy se chlapci snaží o přízeň děvčat. „Pod nazdobeným kmenem máje děvčata bráněna nejstaršími mládenci v krojích hází věnce ostatním mládencům, kteří se je snaží chytit. Na závěr bude májka pokřtěna starostou obce," vysvětlil Klusoň.
Po celou dobu bude pro přihlížející připraveno občerstvení, kde se svými mistrovskými dovednostmi pochlubí místní řezníci.

Alegorické vozy, pionýři, děti s mávátky nebo holubice míru… V Rozstání se lidé pobaví v úterý při recesním prvomájovém průvodu. Akce se ve vesnici uskuteční již počtvrté. „Během předchozích ročníků se nám podařilo akci již zakotvit do naší pravidelné činnosti a troufáme si říci, že se stává oblíbenou událostí u veřejnosti v naší oblasti. Akce se skládá z průvodu obcí včetně alegorických vozů, lidí v dobovém oblečení s mávátky  za doprovodu dechové hudby. Nechybí ani zastoupení Rudé armády. Průvod je zakončen v areálu koupaliště, kde probíhají „Slavnostní ceremoniály" a kulturní program," zve do Rozstání Martin Pospíšil, místostarosta obce a starosta místního sboru dobrovolných hasičů.

Akce se může účastnit každý, zejména ten, kdo má smysl pro humor. Obzvláště jsou vítány celé kolektivy zasloužilých dojiček, pionýrů, soustružníků… „Je ověřeno, že dobrá nálada v průvodu stoupá úměrně s počtem alegorických vozů a počtem účastníků. Příprava takového vozu vyžaduje nejprve nápad a potom nějaký čas na realizaci," dodává Martin Pospíšil. Průvod vyrazí z horního konce Rozstání přesně v jedenáct hodin dopoledne.  O hodinu dříve zazní budovatelské písně také ve Strakově, kde recesí slaví první máj už několik let.

K máji patří také  báseň Máj od Karla Hynka Máchy. Pokud si chcete tyto známé verše připomenout, máte jedinečnou šanci. V úterý se na Křížovém vrchu v Moravské Třebové od 19 hodin uskuteční její čtení pod širým nebem. To je náš tip na romantický prvomájový podvečer.