Moderní medicína se bez kvalitní techniky neobejde. Zobrazovací metody pomáhají lékařům z nemocnice i z odborných ambulancí s diagnostikou onemocnění a zhodnocením úrazů, které je nutné akutně ošetřit. Ve Svitavské nemocnici využívají nové přístroje za téměř 32,3 milionů korun.

Oddělení radiodiagnostiky Svitavské nemocnice obměnilo přístrojové vybavení, na které získala Nemocnice Pardubického kraje dotaci z Evropské unie.

Pacientům i lékařům slouží dvě nové snímkovny rentgenu, moderní přístroj CT, který má nemocnice nový po třinácti letech. Lékaři pracují s novými ultrazvuky, mobilní popisovací stanicí a denzitometrií, která zjišťuje hustotu kostní tkáně například u pacientů s osteoporózou. Nové přístroje přinášejí kvalitnější snímky, které se navíc zobrazují v reálném čase na monitoru a lze je okamžitě odeslat lékaři do jeho pracovny. „Dříve byly snímky pořízeny na nosič, který bylo nutné naskenovat a až následně bylo možné snímek uložit do počítače nebo odeslat. Přestože nové přístroje přinášejí vyšší nároky na technické a počítačové znalosti personálu, jejich používání znamená významný posun v radiodiagnostice,‶ sdělila primářka radiodiagnostického oddělení Svitavské nemocnice Dagmar Zezulová. Velkou výhodou nových technologií oproti těm starším je také použití nižší dávky záření při samotném vyšetření, které je tak pro pacienta šetrnější.

Nemocnice má k dispozici také pojízdný RTG přístroj, který provádí potřebná vyšetření u imobilních pacientů přímo na pokoji nebo na jednotce intenzivní péče. „Pojízdný RTG přístroj používáme nejčastěji na oddělení ARO u pacientů, kteří jsou napojeni na přístroje pro podporu dýchání a dalších životních funkcí. Jedná se o pacienty po resuscitaci. Tento mobilní rentgen jsme již intenzivně využívali během poslední vlny covidové epidemie,‶ dodal Pavel Kunčák, náměstek léčebné péče Svitavské nemocnice a zároveň primář ARO oddělení.