Na Litomyšlsku není zatím situace dramatická jako třeba v Moravskoslezském a Olomouckém kraji, přesto vyhlídky do dalších let nejsou příliš růžové.

Dříví napadené kůrovcem:
2012: 0,633 milionů metrů krychlových
2016: 3 miliony
2017: 5 milionů
2018: 15 až 20 mil.
2019: 50 mil.???

„Snažíme se lokality napadené kůrovcem kácet a čistit. Šéf lesů navíc čas od času sedne do letadla a hledá se kůrovec ze vzduchu, prý je to vidět nejlépe,“ řek starosta Radomil Kašpar.

Základem je podle lesníků čistý porost. „Odstraňujeme veškeré dřevo, které je pro kůrovce atraktivní. Vyhledáváme a kácíme napadené stromy. Doplňkovým opatřením je použití feromonových lapačů a stromových lapáků především pro monitoring výskytu kůrovce a dočištění ohnisek,“ vysvětlil Petr Novák, šéf Městských lesů Litomyšl.

Napadení dřeva kůrovcem ovlivňuje i ceny a v Litomyšli už cítí dopad na ekonomiku. „Máme ohromný přetlak dříví, ceny jsou na minimu. Když porovnáme náklady a výnosy, jsme na hranici, že už nemá cenu těžit, protože to začíná být nevýhodné,“ sdělil starosta Kašpar.

Lesníci se obávají, pokud se budou opakovat teplé a suché měsíce jako letos, že se nepodaří kůrovce udržet na uzdě a zničí další statisíce stromů. Odhad na příští rok pro celou Českou republiku je 40 až 50 milionů metrů krychlových dříví.