Zastupitelstvo města uložilo starostovi požádat zadavatele vyhledávací studie přivaděče z komunikace R35, aby předložil další variantu jeho trasy, a to podél železniční trati Choceň - Vysoké Mýto. Zároveň aby byly obě varianty předloženy k posouzení souvisejícímu s vlivem na životní prostředí.

Investor posoudí dvě varianty

Přivaděč odvede dopravu z budoucí R 35 do severní části Orlickoústecka, podobně jako plánované přivaděče u Litomyšle a Svitav. Trasa by měla vést z křižovatky poblíž železničního přejezdu na okraji Vysokého Mýta k Podrážku a kolem Chocně na Podlesí. Proti této trase se postavili obyvatelé části čtvrti Limperk, kteří mají výhled na Bučkův kopec. Silnice by totiž vedla mezi městem a kopcem, další návrh ji vede za Bučkovým kopcem k Chocni.
„O obou variantách jsme dlouho debatovali, dosavadní varianta kolem okraje města využívá částečně dosavadní silnici z Mýta do Chocně, která se bude navíc letos rekonstruovat. Některým obyvatelům vadí, že se zničí příjemné prostředí kolem Bučkova kopce. Projektant říká, že trasa mezi městem a kopcem odvede více dopravu z města, že varianta za Bučkovým kopcem, tedy podél železniční trati, bude mít méně dopravy. Pokud převáží názor, že klidová zóna kolem Bučkova kopce je pro lidi cennější, bude respektován, zato by však bylo více dopravních prostředků ve městě,“ říká starosta Krejza. Jak zároveň podotkl, investor rozhodne o obou variantách. Zřejmě se připraví ještě třetí varianta, jde o to najít maximálně rozumné řešení, které se pak zakotví v územním plánu Pardubického kraje.“

Přivaděč chtějí stavět za šest let

Vládní zmocněnec pro R35 Ivo Toman potvrdil, že „koncem letošního roku bude uveden do zkušebního provozu úsek R 35 z obce Sedlice do Opatovic nad Labem a rozestaví se další patro křižovatky u Opatovic spolu s úsekem do Hradce Králové. Půjde tedy o to zintenzivnit přípravu úseku k Vysokému Mýtu. Cílem je začít za tři roky stavbu části trasy z Opatovic k Ostrovu u Zámrsku, kde by se zatím sjíždělo na silnici číslo 17 a dále na silnici číslo 35.

Šlo by samozřejmě o to, aby komunikace neskončila u Zámrsku, proto se připravuje další trasa až za Moravskou Třebovou. Pracuje se mimo jiné na posouzení vlivu na životní prostředí v úseku z Ostrova kolem Vysokého Mýta k Cerekvici nad Loučnou.“ Přivaděč k Chocni označovaný jako „západ“ se stane první mimoúrovňovou křižovatkou v oblasti. „Přeji si, aby se některá varianta stala definitivní, aby se dostala do územního plánu kraje a mohla se uskutečnit. Znamenalo by to další posun k vyřešení narůstající silniční dopravy,“ dodal Ivo Toman. Jak se odhaduje, přivaděč od Vysokého Mýta k Chocni by se stavěl za šest až sedm let. Záleží však na více okolnostech, mj. na tom, zda se neobjeví potíže s výkupem pozemků (jako na Hradecku) nebo s financováním. „Je velká naděje, že tato komunikace se dostaví, je to po pražském obchvatu druhá největší priorita,“ připomněl důležitost stavby Ivo Toman.

JIŘÍ KONÍČEK