Stavební práce, které byly dosud prováděny za plného dopravního provozu, si ve své závěrečné fázi vyžádají krátkodobé, úplné uzavření ulic Máchova alej a Hradební. Objízdná trasa vede ulicemi Školní, Milady Horákové a Riegrova. Vjezd na náměstí je možný Horovou ulicí, výjezd ulicemi Vojanova a Soudní.

Dokončovací práce si vyžádají dva dny, než bude kruhový objezd opět zprovozněn.