„Již minulý rok jsme vyhlásili studentskou soutěž na výtvarné řešení naší největší kruhové křižovatky," řekl starosta města David Šimek. Z osmnácti návrhů postoupily do druhého kola dva, které přijeli představit studenti Střední školy vizuální tvorby z Hradce Králové. Bohuželi přes originalitu a kvalitní výtvarné zpracování se žádný z nich nedočkal realizace. „Bylo zjištěno, že výroba by byla poměrně náročná, a to jak finančně, tak i technologicky. Cena byla podle použitých technologií a materiálů odhadnuta mezi třemi až pěti miliony korun. Současně se k tomu vyjádřila Policie ČR která měla připomínky zejména z hlediska bezpečnosti, to samé bylo i ze strany Ředitelství silnic a dálnic," vysvětlil vedoucí odboru dopravy města Svitavy Miroslav Doseděl.


VZNIK NOVÉHO NÁVRHU


Vedení města na zpracování dalšího návrhu, který by již korespondoval jak finančně, tak technologicky, oslovilo architekta Romana Svojanovského. „Nově zpracovaná studie byla předložená nejdříve Policii ČR a Ředitelství silnic a dálnic, oba subjekty s ní souhlasily. Poté byla předložena radě, ta jej také schválila a na začátku listopadu pověřila Romana Svojanovského zpracováním technické dokumentace pro stavební povolení a výběr zhotovitele," uvedl Miroslav Doseděl.  Jaký má tedy nový návrh význam a co tím autor zamýšlel? „Ve jménu našeho města je světlo a voda a v historii našeho města je tkaní textilií. Tak proč tedy neutkat vstupní motiv ze světla a vody?," vysvětluje Roman Svojanovský. Návrh tedy pracuje se světlem a vodou jakožto podstatou života a číslem fí, jehož geometrickým vyjádřením je pěticípá hvězda neboli pentagram, což je příhodné, protože do kruhového objezdu směřuje pět cest a společně se stáčí do středu, kde bude stát fontána. „Povrch nového objezdu jsme se snažili pojmout tak, aby se jednalo o relativně bezúdržbovou plochu," uvedl ke složení povrchu David Šimek. Podklad celému dílu bude tvořit kruhový násyp o výšce dvou metrů a mezi nimi zasazených pět ploch,z nichž bude každá pokrytá odlišným a nenáročným druhem rostlin o výšce zhruba do jednoho metru. Zajímavostí na vybrané vegetaci je to, že se jí během ročních období několikrát změní odstíny zeleně či květů.


STŘEDEM BUDE FONTÁNA

Na vrcholu bude zbudována fontána, která má symbolizovat jak pramen řeky Svitavy, tak i tradici textilního průmyslu ve Svitavách. Hlavní část fontány se skládá z deseti nerezových trubic které se na konci rozdvojují. Jejich konce jsou opatřené speciálně zakroucenými tryskami a vyvolávají tak efekt spřádané vodní nitě. Všechny paprsky se setkávají a společně padají do středu kruhu. Dalším ozvláštněním celého projektu je také umělé podsvícení, které tak objezdu zajistí netradiční vzhled.  „Celý tento kopec vytváří pomyslný retardér, který zabrání tomu, aby řidiči jezdili přes území kruhového objezdu. Věřím, že to bude příjemné místo, které tuhle rozlehlou plochu nějakým způsobem rozbourá," dodal David Šimek.


REALIZACE

A kdy se občané a návštěvníci města dočkají změn? Plánem je tuto záležitost realizovat v příštím roce v letních měsících. Setkává se to velmi příjemně i s tím, že Ředitelství silnic a dálnic plánuje zahájit obnovu živičného krytu okolo kruhové křižovatky v tomto období, čehož by vedení města chtělo využít a spojit obě tyto rekonstrukce dohromady.


V MINULOSTI


Nový vzhled kruhového objezdu by měl díky své dvoumetrové výšce, umístěné fontáně, rostlinám a podsvícením působit nejen jako pomyslná vítací brána díky které si přijíždějící a odjíždějící lidé uloží do podvědomí podstatu města, ale také jako zpomalovač rychle jedoucích vozidel, která by mohla pokračovat ve své jízdě rovně. Tak jak tomu bylo před několika lety, kdy zde hodinu před půlnocí havaroval opilý řidič, který nepřizpůsobil rychlost jízdy a téměř se svým vozem přeletěl přes střed kruhového objezdu a při nárazu automobilem poškodil betonový obrubník a dopravní značení.