Zaměřují se především na centrální ulice nebo místa, kde je potřebné ochladit rozehřátý asfalt.V Pardubicích vozidla zkrápějí takzvaný zlatý kříž, tedy třídu Míru, Palackého třídu a ulici 17. listopadu. Auto projede ulicemi jednou denně a spotřebuje přitom asi osmnáct metrů krychlových vody.
„Spláchneme prach, lidem se lépe dýchá.

Kropit budeme asi do té doby, než zaprší. Někde kropí studenou mlhou, ale to mi přijde zbytečné. Než dopadne na zem, vypaří se,“ konstatoval Oto Doležal ze Služeb města Pardubic.

V Ústí nad Orlicí si na kropení silnic objednávají dobrovolné hasiče. Ve Svitavách také hlídají, kde je rozehřátý asfalt a zchlazují ho.
Kropicí vozy jezdí hlavně na místa, kde se vyskytuje nejvíc lidí. Denně spotřebují zhruba patnáct metrů krychlových vody.

„Ještě jsme přidali zalévání stromů. Od pěti od rána zaléváme květiny, ale teď je tak velké horko, že jsme přidali i večerní zalévání,“ sdělil ředitel Technických služeb města Svitav Petr Horký.

(zr, čtk)