O prameni Loučné mnoho lidí ani neví. Nachází se přitom mezi stromy hned u silnice mezi obcemi Karle a Ostrý Kámen pět kilometrů západně od Svitav. Nadšenecký Spolek pro krajinu povodí Loučné se rozhodl, že pramen zvýrazní a postaví tady originální památník. Zatím je tady ale jen díra do země a na stromě ve velkém dřeváku visí zašlý keramický hrníček. Po vodě ale ani památky.

První záznamy o řece Loučné pochází z 12. století, kdy je pojmenována jako „flumen Trstenice“. Jméno Loučná uvádí až Václav Hájek, a to na jejím dolním toku. Následně ho přebírá Pavel Stránský v 17. století. Mezi lidmi se jí začíná Loučná říkat až v 18. století, první záznamy o tom jsou z městské knihy vydané 1712, založené roku 1676. Na počátku 19. století se nazývá taky Mejtnice nebo Mejtnička.

„V současnosti se jedná spíše jen o symbolické místo. Je velké sucho, mokro začíná být až ve vesnicích níže, v Čisté nebo Trstěnici, kde je stálá voda. Pramen je trochu vidět, když je opravdu mokro,“ řekl Karel Kouřil ze Spolku pro krajinu povodí Loučné. Pramen řeky navíc před časem „pohřbil“ velký déšť.

„Před několika lety tady tekla voda z polí, došlo k erozi a zemina ze sousedního pole pramínek Loučné zanesla. Od té doby ho nikdo neobnovil,“ vysvětlil Kouřil. Kromě stavby monumentu tak chtějí členové spolku vytáhnout i pramen Loučné, aby byl viditelný stejně jako pramen Labe v Krkonoších. Celé prameniště hodlají vrátit do přirozeného prostředí. „Plánujeme udělat přírodní park s tůňkami, meandry, cestičkami a stromy. Jeden z návrhů architektů počítá se znázorněnou cestou řeky Loučné se znaky obcí nebo něčím charakteristickým z daných vesnic,“ dodal Kouřil.

Klárka Doležalová s rodiči
Hudba pomáhá se už blíží! Festival podpoří nemocnou Klárku ze Suché Lhoty

Kousek od silnice na konci Karle je trubka v zemi. Před časem se tady lidé snažili najít pramen. Marně. Je teď na dobrovolnících ze spolku, aby pramínek našli v zemi a obnovili. „Vlivem meliorací tady ten pramínek fyzicky není, bohužel se ztratil, ale kdyby se místo obnovilo, prohloubilo, tak se najde, někde tam je. Pamětníci si pramen pamatují. Vzpomínali, že tam chodili a pili vodu z pramene,“ podotkl starosta Karle Petr Nevrkla. Pramen Loučné v oficiálním geografickém informačním systému je v poli a v podstatě podle odborníků neexistuje.

"Je v údolnici pod Ostrým Kamenem, kde dále pokračuje zatrubněná meliorace až ke Karli. Povrchová voda v údolnici protéká pouze po větších deštích," informovala mluvčí Povodí Labe Hana Bendová.

Jen pět kilometrů severovýchodním směrem od pramene Loučné, ale na druhé straně Javornického hřbetu, se u Kukle nachází pramen jiného významného toku regionu - řeky Svitavy

Pramen Loučné má proto připomenout památník. Nebude to ale žádný obyčejný kámen s nápisem, ale místo, kde se rádi zastaví turisté i lidé z okolních obcí. „Máme studie, z patnácti návrhů architektů jsme vybrali čtyři a na nich budeme dále pracovat podle financí. Oficiálně jsme ještě sbírku nezahájili, ale máme už transparentní účet. Chceme oslovit firmy v okolí,“ dodal Kouřil. Spolek spolupracuje s obcemi, kudy Loučná protéká.

Vše o řece Loučná najdete ZDE

„Na realizaci památníku bychom se v budoucnu také podíleli, ale nemáme to ještě projednané. Zatím jde o nástin návrhu a uvidíme, jestli budou případně nějaké dotace,“ řekl Nevrkla.

Historických podkladů k řece Loučné mnoho není. Staré mapy však přinášejí zajímavost, původně byl totiž pramen o kus dál.

Obchvat Svitav se už rýsuje včetně hotového vodorovného dopravního značení na jeho jižní části
Obchvat Svitav už má termín zprovoznění: 19. prosince. Podívejte se z dronu

„Máme historické mapy Císařské otisky stabilního katastru tereziánského z přelomu 18. a 19. století. Jsou tam vyznačené všechny pozemky i to, kde byly pramínky Loučné. Pramen je v otiscích zakreslen blíže u prvních domů,“ popsal staré záznamy Kouřil. Řece Loučné se také věnoval v minulosti student gymnázia.

TRANSPARENTNÍ ÚČET pro stavbu památníku u pramene: 245196398/0600

Jeho práce však není k dispozici, protože se k ní váže jeden slib. „Vím o práci gymnazisty, který později pracoval jako historik. Napsal práci, kde zmiňuje zajímavé věci, mosty, jezy a určitě by stálo za to ji vydat. Jenže ten člověk už nežije a slíbil rodičům, že ji nikdy nikomu nedá. Teď pátráme po rodičích, jestli by dali souhlas ke zveřejnění práce,“ uzavřel Kouřil.

První záznamy o řece Loučné pochází z 12. století, kdy je pojmenována jako „flumen Trstenice“. Jméno Loučná uvádí až Václav Hájek, a to na jejím dolním toku. Následně ho přebírá Pavel Stránský v 17. století. Mezi lidmi se jí začíná Loučná říkat až v 18. století, první záznamy o tom jsou z městské knihy vydané 1712, založené roku 1676. Na počátku 19. století se nazývá taky Mejtnice nebo Mejtnička.

V knize Zpět k pramenům se píše, že "řeka Loučná má svůj občasný pramen poblíž obce Ostrý Kámen. Občasný proto, že když na jaře taje sníh a země je plná podzemní vody, vybublává Loučná vedle silnice mezi obcí Ostrý Kámen a obcí Karle. Později, když klesne podzemní voda, pramen Loučné v Ostrém Kameni vyschne. Tok Loučné se začne objevovat níž a níž. Nejníž klesne v parném létě, kdy Loučná počíná svůj tok o dobrých 15km níže, nedaleko kostela v Benátkách u Litomyšle".

Zdroj: Město Vysoké Mýto

Loučná je záhadná říčka. První stopy po vývěru vody z podzemí jsou hned u silnice Svitavy - Polička u odbočky na Ostrý kámen, kde je vodojem. Přepad z něj je vyústěn do meliorační svodnice, která vede až do obce Karle, ale většinu roku bývá totálně suchá. V době jarního tání se sice občas objeví voda i v návesníku v Ostrém Kameni, ale jde o tzv. estavelu, kdy zahlcený podzemní systém naplní bezodtoký rybníček, který po poklesu průtoku zase vyschne. První voda se objeví až v obci Karle, kde je podchycena do požární nádrže a po překonání přepadu mizí v podzemí. Hned pod nádrží už začíná zřetelné říční koryto, které je ale bez vody; ta protéká pod povrchem a objevuje se jen místy a jen na krátkých úsecích. Loučná je tedy něco podobného, jako Punkva, ale na rozdíl od potoků v Moravském krasu, které si pod zemí vyhloubily jeskyně, zde nic takového není. Původní koryto je zaneseno opukovým štěrkem, který je pro vodu propustný a tok se objeví na povrchu jen tam, kde jsou podzemní cesty neprůtočné, např v důsledku zanesení splachy z polí po přívalovém dešti. Loučná se objevuje na povrchu definitivně až na předměstí Litomyšle, ale konkrétní místo se během roku ,,stěhuje" až o stovky metrů, takže jediným, i když poněkud nepovedeným pramenem je právě ta požární nádrž.