Podle badatelského zjištění moravského vlastivědného spisovatele Jaroslava Pinkavy je tomu právě letos sto let, co byl tento němý svědek místních událostí slavnostně posvěcen. Jeho svěcení se konalo 21. června 1908. Z filiálního kostela v Jaroměřicích vyšel tehdy před sto lety průvod k tomuto kříži, který posvětil farář Josef Januška. Svolení k jeho posvěcení dal olomoucký generální vikář Karel Wisnar.

Do druhého životního století ho už však nedoprovázejí stíny dvou sousedních košatých lipových kmetů, které patrně alespoň na chvíli zahřály zimomřivé poutníky u rozpálených kamen.

Pavel Kyselák