Pochází z Hané, ale v současné době žije v Domově pro seniory v Moravské Třebové. Podle ředitele sociálních služeb Milana Janouška je paní v dobré kondici, paměť jí slouží a je velmi komunikativní.

Zřejmě je také nejstarší ženou ve svitavském okrese. Kolektiv pracovníků domovapro seniory přeje paní Růženě, ať jí zdraví slouží a krásný úsměv drží.