Na poměrně malém prostoru se zde v letech 1935–1938 stavebním firmám vedeným Ředitelstvím opevňovacích prací podařilo vybudovat velké množství obranných pevnostních objektů a zařízení. Část těchto pevnostních staveb je zpřístupněna veřejnosti (podrobnosti na www.kpo1938.com).

Tvrz Bouda je nejzachovalejší dělostřeleckou tvrzí na území ČR. Tvoří ji pět mohutných bojových objektů a rozsáhlý systém podzemních chodeb a sálů hluboko ve skalním masivu. Bouda je ve zcela původním stavu zpřístupněna veřejnosti a zdejší atmosféra, připomínající podzim 1938, je neopakovatelná.
Nejkratší přístup: z obcí Těchonín, Mladkov, Lichkov a od v sezoně hlídaného parkoviště u rozhledny na Suchém vrchu.
Provozní doba muzea: v měsících květen až září otevřeno denně, v říjnu o víkendech a ve státní svátek. Garantované vstupy do podzemí tvrze vždy v 11, 13 a 15 hodin. Až do výstupu poslední výpravy z podzemí zůstává návštěvníkům v červenci a srpnu k dispozici otevřená pokladna s prodejem literatury, občerstvení a upomínkových předmětů.
Kontakt: 777 647 114; e-mail: tvrz@boudamuseum.com

Tvrz Hůrka je nejdokončenější dělostřeleckou tvrzí na území ČR. I ona je tvořena pěti mohutnými bojovými objekty a rozsáhlým podzemním systémem chodeb a sálů hluboko ve skalním masivu. Tvrz je přístupná veřejnosti ve stavu, v jakém ji v květnu 2008 předalo Ministerstvo obrany městu Králíky.
Objekt se nachází na severním okraji města Králíky u silnice ve směru na Hanušovice a je dobře dostupný (parkoviště ve vstupním areálu).
Provozní doba muzea: celoročně – zavírací dny 1. 1., Velikonoční pondělí, 23., 24., 25. a 26. 12., 31. 12. Pondělky jsou pro individuální návštěvníky zavíracím dnem, zájezdy jsou provedeny na základě potvrzené objednávky i v pondělí. Garantované časy vstupu do podzemí tvrze v červnu, červenci a srpnu v 10, 11, 13, 14, 15, 16 hodin, v září až květnu v 11, 13 a 15 hodin. Až do výstupu poslední výpravy z podzemí zůstává návštěvníkům k dispozici otevřená pokladna s prodejem literatury, občerstvení a upomínkových předmětů.
Kontakt: 606 669 888; e-mail: hurka@boudamuseum.com
Návštěva obou tvrzí vyžaduje teplé oblečení a pevnou obuv! V podzemí tvrze Bouda je teplota 4,5 až 8° C, v podzemí Hůrky 8 až 11° C.

Vojenské muzeum Králíky (VMK) je ústředním objektem v Králické pevnostní oblasti (KPO) s celoročním provozem. V letech 2009–2010 prošlo zásadní modernizací a přestavbou financovanou ze zdrojů EU. Stalo se tak nejmodernějším muzeem s tímto zaměřením na území ČR. V expoziční hale s plochou 2400 m² představuje formou průřezu historii československé a české armády, její spojence a nepřátele v roce 1938, čs. opevnění, 2. světovou válku, historii odboje a okupaci, vojenské osobnosti a problematiku obrany státu. V expozicích muzea se lze setkat s těžkou bojovou a vojenskou technikou, municí, prostředky ochrany proti bojovým otravným látkám a zbraním hromadného ničení, materiály o osobnostech (životní osudy významných mužů – vojáků: armádní generál Ludvík Krejčí, brigádní generál Bohuslav Fiala, divizní generál Karel Husárek); výstrojí a pěchotní výzbrojí. Součástí muzea je předváděcí polygon (40 000 m²) – určený k ukázkám bojové a těžké vojenské techniky v pohybu a činnosti. VMK je východištěm k dalším muzeím a památníkům v KPO (www.kpo1938.com).
Otevírací doba: Celoročně každý den kromě pondělí (zavírací den také: 24. 12.; 31. 12.; 1. 1.) od 10 do 16 hodin, v červnu až září od 9 do 17 hodin.
Adresa: Prostřední Lipka 1, Králíky, 561 69. Telefon: 465 632 466, nebo 604 407 901. E–mail: muzeum@armyfort.com, http: www.armyfort.com
Přístupové trasy: Motoristé odbočí ze státní silnice č. 11 (Hradec Králové-Ostrava) v Červené Vodě na Králíky. Ve městě je cesta k muzeu značena. VMK leží na severozápadním okraji Králík, u silnice na Prostřední Lipku. Cca 400 m od muzea se nachází zastávka ČD Prostřední Lipka, můžete využít i stanici ČD Králíky (vzdálena je cca 1 500 m).

Pěchotní srub K – S 14 „U Cihelny“ – muzeum čs. opevnění z let 1935-38 v tomto legendárním pěchotním srubu – zaplňují expozice věnované řadě témat: čs. legie, čs. armáda, čs. opevnění, finanční stráž, válečná chirurgie, a zejména čet. Arnošt Hrad. V objektu, který se nachází v pokročilém stupni rekonstrukčních prací, je dochována řada fragmentů původní výbavy, kterou jinde neuvidíte. Součástí muzea jsou také dva přístupné lehké objekty vz. 37 (č. 111 a 112).
Kontakty a informace: www: http://cihelna.militaryclub.info/; e-mail: rollo@centrum.cz; tel.: (prohlídky): (+420) 603 517 932;
Otevírací doba: v měsících červen – srpen každý den od 9 do 18 hod. (Změna vyhrazena!) Mimo provozní dobu lze větší skupiny provést po telefonické dohodě.

Památník obránců Vlasti – pěchotní srub K – S 8 „U nádraží“ nabízí několik expozic, připomínajících významné události naší vojenské historie: čs. opevnění – symbol tradice vlastenectví a obrany státu, podzemní továrna Richard, Karpatsko-Dukelská operace a další. Ve vstupu je umístěna pamětní deska věnovaná plk. Boreckému.
Kontakty informace: www: http://www.kparm.wz.cz/; e-mail: kparm@seznam.cz; tel.: (prohlídky): (+420) 244 46 53 56; 603 78 04 09; 603 59 50 21;
Otevírací doba: nepravidelně, na základě dohody.

Muzeum Vysoký kámen zahrnuje postupně rekonstruovaný pěchotní srub K – S 25 „Na sedle“ (v interiéru s četnými exponáty) a tři další zpřístupněné lehké objekty vz. 37 (č. 59, 60 a 260). Ty jsou zrekonstruovány do různého časového období.
Kontakty a informace: www: http://vhtm.valka.cz/; e-mail: v.vacha@tiscali.cz; tel.: (prohlídky): (+420) 724 333 769;
Otevírací doba: během společných víkendů KPO a po dohodě s provozovatelem. Soboty od 9 do 17 hod; neděle od 9 do 13 hod.

Vojenské muzeum Lichkov zahrnuje pěchotní sruby K – S 31 „U besídky“ a K – S 32 „Na růžku“. Najdete zde expozice věnované čs. obrněné technice, čs. opevnění, bezmotorovému létání, vojenské technice z let 1939–45, čs. vojákům na západní a východní frontě.
Kontakty a informace: www: http://www.forteg.cz/; e-mail: forteg@forteg.cz; tel.: (prohlídky): (+420) 603 393 575;
Otevírací doba: během společných víkendů KPO, v dalších termínech po dohodě s provozovatelem. Podrobnosti na internetu.

Výše představená muzea se sdružují a spolupracují v rámci obecně prospěšné společnosti Králická pevnostní oblast, o.p.s. K některým aktivitám se připojují v různém rozsahu také další muzea či objekty:

Muzeum československého opevnění z let 1935–1938 pěchotní srub K – S 5 „U potoka“ je objekt v pokročilém stádiu rekonstrukce. Návštěvníci zhlédnou množství naprosto unikátních exponátů, např. originální pevnostní protitankový kanón, kulometnou výzbroj či plně funkční původní čerpadlo Kunz Buldog, a uvidí, jak byl objekt vybaven v roce 1938. Prohlídky doplněné výkladem průvodců.
Kontakty a informace: www: http://www.ks5.cz/; e-mail: info@ks5.cz; tel.: (prohlídky): (+420) 775 301 233;
Otevírací doba: během společných víkendů KPO - poslední víkend v měsíci: květen, říjen: soboty od 9 do 17, neděle od 9 do 15 hodin; červen, září: každou sobotu od 9 do 17 hod, poslední neděle v měsíci od 9 do 15 hodin; červenec, srpen: pracovní dny od 9.30 do 16, soboty od 9 do 18 hodin, neděle od 9 do 15 hodin. Otevřeno též ve státní svátky.

Samostatná dělostřelecká pozorovatelna K – S 12b „Utržený“ je nejzachovalejším objektem v KPO, představuje unikátní typ srubu, na kterém se dochoval poslední pancéřový zvon na Králicku.
Kontakty a informace: www: www.pozorovatelna.net; e-mail: pozorovatelna@at〜las.cz; tel.: (prohlídky): (+420) 731 173 238; 604 736 624; 731 416 148;
Otevírací doba: během společných víkendů muzeí v KPO.

Akce v Králické pevnostní oblasti
Společné víkendy muzeí a památníků v Králické pevnostní oblasti se konají několikrát v roce. Provozovatelé otevřou muzea i mimo běžné zvyklosti, prodlouží obvyklou otevírací dobu a připravují pro návštěvníky řadu atrakcí. Je možné zhlédnout průvodce v dobových uniformách s dobovou výzbrojí, různé výstavy, speciální prohlídkové trasy, Vojenské muzeum Králíky předvádí těžkou a bojovou techniku v pohybu.
Termíny:
Květen: 28.–29. 5.
Červen: 25.–26. 6.
Červenec: 30.–31. 7.
Srpen: 19.–21. 8. (akce Cihelna s bojovými ukázkami)
Září: 24.–25. 9.
Říjen: 28.–30. 10. (tři dny – v pátek svátek)
Akce Cihelna je největší akcí v Králické pevnostní oblasti. Koná se každoročně koncem srpna. Je to živá vzpomínka zaměřená na vojenskou historii a vojenskou techniku z minulého století. Její součástí je několik bojových ukázek v režii vojensko-historických klubů převážně s tématem druhé světové války, prezentace současných ozbrojených a záchranných složek, výstavy vojenské historické techniky a mnoho dalšího. Hlavní pořadatelé: město Králíky, Síly podpory AČR a Armyfort, s. r. o., za podpory Pardubického kraje.
Cihelna 2011 proběhne ve dnech 19. – 21. srpna. Bojové ukázky proběhnou v sobotu 20. srpna 2011. Další podrobné informace najdete na: http://www.akcecihelna.com