A to přesto, že změny se dělaly právě na objednávku Pardubického kraje.

Svou nespokojenost s dopravní obslužností vyjádřili radní na svém jednání a hned také zástupce firmy OREDO zaúkolovali.

Ke každé připomínce, kterou technologové společnosti obdrží, musí vyhotovit zprávu o jejím obdržení a pokud nebude zohledněna, musí se to odesilatel dozvědět. OREDO také musí neprodleně vyhotovit propagační materiál k novému integrovanému tarifu IREDO.

Letáky a plakáty

Tento materiál pak bude formou letáků a plakátů zveřejněn v autobusech a vlacích, vyvěšen bude také na webových stránkách společnosti. Je to celkem pochopitelný krok, protože mnoho lidí v současnosti nemá tušení například o existenci celodenní jízdenky platící na všechny autobusy a vlaky v kraji spadající pod IREDO.

Slevy pro důchodce

Pracovníci společnosti OREDO mají rovněž připravit návrh tarifních slev pro cestující, kteří jsou starší než 70 let.

„Všechny podněty a připomínky, které organizátor dopravy obdržel, jsou sumarizovány, členěny na jednotlivé oblasti a následně vyhodnocovány. Během února znovu projednáme zapracované změny s představiteli všech 452 obcí, aby mohlo OREDO s dostatečným předstihem zveřejnit změny v jízdních řádech na svých webových stránkách a mohly se s nimi rovněž seznámit dopravci,“ uvedl náměstek hejtmana zodpovědný za dopravu, dopravní obslužnost a investice Jan Tichý.

Radní rovněž stanovili podrobný harmonogram úprav jízdních řádů, kterým by se měli pracovníci firmy OREDO řídit.

LUKÁŠ DUBSKÝ

Jak se budou měnit jízdní řády:

• 15. 2. 29. 2. budou se starosty obcí projednávány návrhy změn v jízdních řádech.
• 16. 2. 4. 3. připomínky, které vzejdou z těchto jednání, budou s již obdrženými připomínkami zapracovávány do konečné podoby jízdních řádů.
• nejpozději do 5. 3. budou zveřejněny změny v jízdních řádech (platné od 1. 4.) a to na webových stránkách organizátora. Podklady k jízdním řádům včetně kompletních oběhů budou nejpozději téhož dne odeslány dopravcům.
• 1. 4. zahájení provozu dle změněných jízdních řádů.
• 14. 5. budou zveřejněny změny v jízdních řádech (platné od 10. 6. 2012) a to na webových stránkách organizátora. Podklady k jízdním řádům včetně kompletních oběhů budou opět nejpozději téhož dne odeslány dopravcům.
• 10. 6. zahájení provozu dle změněných jízdních řádů.