„Částku 48,5 milionu korun jsme ušetřili ve výdajích roku 2011 díky poměrně restriktivní finanční politice, ale také důsledným sledováním účelu čerpání ze strany celkového správce rozpočtu. Zbylých 44,5 milionu korun bylo přesunuto z nevyčerpaných prostředků určených na přípravu a realizaci staveb do roku 2012,“ vysvětlil náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek (na snímku), který je zodpovědný za finance a majetek.

Peníze, které nebyly využity na rozestavěné investice, budou převedeny na stejný účel k jejich dokončení.

„Uspořené prostředky na běžných výdajích budou použity na řešení financování nezbytných potřeb jednotlivých kapitol, mezi které patří i posílení zdrojů na financování provozu středních škol a učilišť, dopravní obslužnost, sociálních služeb, ale také na mimořádnou splátku úvěrů přijatých od Evropské investiční banky včetně příslušných úroků, na expertní a poradenskou činnost v nastavení kontrolních mechanismů nad hospodařením nemocnic v oblasti nákupů zdravotní techniky a k vyhodnocování plateb za zdravotní péči vůči zdravotním pojišťovnám,“ doplnil Roman Línek.