Živnostníci ve volbách do Pardubického kraje propadli, starostové se dostali ve svitavském okrese nad pětiprocentní hranici. Mezi krajskou reprezentaci neusedne ani jeden zástupce těchto uskupení, protože nezískala dostatečný počet hlasů. Obě strany poukazovaly na diskriminaci v oblasti daňové politiky.

Živnostníci bojují za práva „lidí práce“ a starostové za lepší financování malých obcí. „Osmnáct let se živnostníkům slibují hory doly před volbami, ale vymezení daní stále zůstává v náš neprospěch,“ shrnuje postoj politiků k živnostníkům vedoucí osobnost Strany drobných živnostníků a podnikatelů Miloslav Kopecký. Tvrdí, že se nebrání placení daní, ale pouze požadují, aby je hradili z toho, co vydělají.

Františka Mokrejše, lídra kandidátky Nezávislí starostové pro kraj, zklamala nekorektní a lživá agitace médií a velkých stran. Podraz České pošty, která zaměnila distribuci propagačních letáků ve dvou okresech, řeší představitelé strany s právníkem. Dva dny před volbami totiž zjistili, že ve schránkách na Chrudimsku jsou letáky z Ústeckoorlicka a naopak. Právě v těchto dvou oblastech přičítají prohru neserióznosti pošty.

Magickou pětiprocentní hranici, nutnou pro vstup do krajského zastupitelstva, nepřekonali. Starosta Horního Újezdu Mokrejš je přesvědčený, že chyba poštovních úředníků ovlivnila rozhodování lidí, a proto nedosáhli uspokojivého výsledku jako kolegové ve Zlínském kraji. Je také možné, že lidé nepochopili prioritu strany starostů, a to odstranění daňové diskriminace malých obcí.

Ve svitavském okrese získala Strana drobných živnostníků a podnikatelů 1,28 procenta příznivců, Nezávislí starostové pro kraj obdrželi 5,02 procenta hlasů.