„Podpořili jsme restaurování památkově chráněných varhan v kostele sv. Michala v Poličce, ale i varhan v kostele sv. Petra a Pavla v Morašicích. Z navrhovaných dotací do zastupitelstva jsou nejvyšší částky určené na pomoc při odstranění havárie zdiva na hradu Svojanov a restaurování varhanního stroje v kapli sv. Huberta na Mendryce v Janově u Litomyšle. Menší částky by měly putovat do Horní Sloupnice, Skořenic, Verměřovic, Jamného a do Volče,“ informoval náměstek hejtmana Roman Línek. Na Svojanově se havarijní situace musí co nejrychleji vyřešit, aby nekomplikovala turistickou sezonu. Navíc hrozí další zborcení hradeb. „Proto je důležité dát náš příspěvek 300 tisíc korun městu Polička co nejdříve,“ dodal hejtman Martin Netolický. K sesuvu části hradeb v gotické zahradě došlo po přívalových deštích.