„Nechali jsme udělat průzkum vytíženosti vlakových a autobusových spojů, z něhož jsme zjistili, že některé z nich převáží pouze jednoho nebo dva cestující denně,“ zdůvodnil připravované změny náměstek hejtmana pro dopravu a dopravní obslužnost Michal Kortyš na setkání se starosty dotčených obcí. „Z toho důvodu jsme navrhli, že přistoupíme k redukci těchto spojů,“ dodal náměstek.

Přestože část starostů má pro důvody, které kraj vedou k redukci linek, pochopení, se zamýšlenými úpravami jízdních řádů ani tak nesouhlasí. Celkem se změny týkají patnácti autobusových a devíti vlakových spojů. U čtyř spojů došlo pouze k dílčím úpravám.

Podle hejtmanova náměstka pro dopravu se jedná pouze o spoje, které jezdí v pracovní dny. „Pardubický kraj by měl dle dohody s Regionem Moravskotřebovska a Jevíčska snížit jejich počet ke čtvrtému březnu,“ upřesnil Kortyš.

Podle starosty Městečka Trnávky Milana Šedaje prezentoval radní Kortyš navržené změny na jednání se zástupci místních samospráv jako hotovou věc. „Už na jednání jsme s tím vyslovili nesouhlas, protože tím, jak se zrušily některé autobusové spoje na Olomouc, padla pro studenty možnost, jak se do města dostat,“ vysvětlil trnávecký starosta. Problém vidí Milan Šedaj i v několikanásobných přestupech při cestování vlakem na Skalici nad Svitavou a dále na Brno.

„Uvedené návrhy byly projednány v radě města, která nesouhlasí s navrženými úpravami autobusových linek. Důvodem našeho nesouhlasu je omezení dopravní obslužnosti občanů Jevíčka a celého regionu,“ řekl jevíčský starosta Dušan Pávek.

Je pravda, že podle statistiky za leden až červenec loňského roku, kterou si kraj zpracoval, jsou spoje, u nichž se uvažuje o zrušení, minimálně vytížené.

MEZIKRAJSKÉ LINKY

Dalším bodem setkání náměstka Kortyše se starosty obcí byly mezikrajské linky. „Připomínky zástupců obcí projednáme s Olomouckým a Jihomoravským krajem a budeme usilovat o zavedení autobusových spojů v nejvíce exponovaných časech,“ přiblížil Kortyš. „Jako náhradu za zrušené spoje vložíme od 9. prosince letošního roku do autobusové linky Svitavy Hradec Králové další spoje. V pracovních dnech tak bude nasazeno celkem jedenáct párů spojů,“ vysvětlil náměstek hejtmana. „Tyto dálkové spoje umožní obyvatelům Moravskotřebovska pohodlnější dopravu do Hradce Králové,“ podotkl Michal Kortyš.

Od 1. ledna letošního roku byla ve spolupráci Pardubického s Olomouckým krajem zavedena nová linka Konice Šubířov Jevíčko. Na trase Konice Jevíčko je již více než měsíc a půl v provozu pět párů spojů v pracovní dny, z nichž jeden je veden přes Dzbel.