V problematice vlakových spojů v regionu je po středě jasněji. Na Moravskotřebovsku se optimalizace dotkne železničních tratí mezi Moravskou Třebovou a Velkými Opatovicemi a mezi Chornicemi a Dzbelem. Na těchto železnicích kraj nebude objednávat osobní železniční dopravu. Lidé pojedou autobusy.

Zástupci samospráv obcí dotčených záměrem optimalizace v této lokalitě byli seznámeni s autobusovými linkami, které vlakovou dopravu nahradí. „Jejich připomínky směřovaly mimo jiné k trasování některých autobusových linek, které podle prvotního návrhu vedly po nevhodných komunikacích. Tento problém byl přímo na jednání vyřešen. Ve spolupráci se starosty došlo ke shodě na výhodnějších trasách,“ sdělila Magdalena Navrátilová, mluvčí Pardubického kraje.
Zároveň starostové vyjádřili obavy z duplicity stávajících a náhradních autobusových spojů. „Teď řešíme autobusovou náhradu neobjednávaných vlakových spojů a poté, co se na koncepci optimalizace veřejné dopravy shodneme, budeme řešit kompletní systém dopravní obslužnosti kraje,“ vysvětlil Jan Tichý, náměstek hejtmana Pardubického kraje zodpovědný za dopravu, dopravní obslužnost a investice.

S navrhovanou optimalizací starostové nemají problém. „Chápu, že dotování vlaků je dražší než dotování autobusů. Rozumím i tomu, že lidé budou mít k dispozici více nástupních míst a další pozitiva, která optimalizace přinese,“ řekl při jednání starosta Chornic Jiří Smékal. Požaduje však další informace. „Například jde o to, jak je vypočtena ztráta vlakové dopravy. Chci to lidem vysvětlit,“ dodal Smékal.

Úsporu chápou

Starostové z Moravskotřebovska a Jevíčska chápou snahu kraje ušetřit a neplýtvat penězi na spoje, kterými lidé stejně nejezdí. „Četl jsem o protestech proti optimalizaci v jiných částech kraje. Musím říct, že tady to vidíme opravdu ekonomičtěji,“ vysvětlil své kladné stanovisko starosta Jevíčka Roman Müller. Domnívá se, že je železniční doprava ztrátová, protože vlaky zastavují daleko od center obcí. „Když vidím motorák se dvěma vagóny, ve kterém je jenom strojvedoucí, zkrátka cesta musí vést jinudy. Pokud dokážeme region dopravně obsloužit vhodněji,“ řekl Roman Müller.

S výsledkem jednání je spokojeno i vedení Moravské Třebové, ačkoliv vlaky ze Třebové do Velkých Opatovic nepojedou. „Z hlediska města Moravská Třebová vidím záměr optimalizace jako pozitivní, neboť nabídne v rámci dopravy občanům kvalitnější služby propojené na stávající systém dopravy,“ sdělil starosta Moravské Třebové Miloš Izák.

Výsledkem jednání v Moravské Třebové je, stejně jako na předcházejících místech kraje, shoda s místními samosprávami na projektu optimalizace.
Minulý týden se rozhodlo o osobní vlakové dopravě na Svitavsku. Na železnici ze Svitav do Březové budou osobní vlaky jezdit v menším počtu. V případě trati ze Svitav do Pusté Kamenice pojedou vlaky v hodinovém intervalu a větší část zastávek budou z technologických důvodů jenom projíždět.

Velké boje byly okolo trati z Litomyšle do Vysokého Mýta. Tady se starostové obcí dohodli s krajem a firmou Oredo, že zachovají spoje ve špičce. Ostatní nahradí autobusy.