Nový školní rok začnou děti v novém školském zařízení. Krajští radní se dohodli, že sloučí Základní školu speciální Bystré se Speciální základní školou Polička. „Sloučením vznikne větší právní subjekt s větší využitelností pedagogického sboru i prostor pro výuku,“ uvedla mluvčí Pardubického kraje Magdalena Navrátilová. Ve sloučení vidí kraj rovněž další výhody. Pro novou školu se tím rozšíří i možnosti pro čerpání Evropského sociálního fondu. Ten přispívá k překlenutí rozdílů v životní úrovni, které existují mezi lidmi a regiony v Evropské unii. „Pro větší subjekt je administrace i realizace projektu snazší,“ vysvětlila mluvčí Pardubického kraje.

Prostory speciální školy v Poličce by mohly být podle vize stávající ředitelky speciální školy v Bystrém využity k výstavbě chráněných dílen nebo pro podporované zaměstnání. „Lze využít spolufinancování z fondů Evropské unie,“ dodala mluvčí Magdalena Navrátilová.

Sloučením získá potřebné prostory také odloučené pracoviště bysterské speciální základní školy. Tím je speciálně pedagogické centrum. To by se mělo konečně přestěhovat. Již několik let je totiž umístěné v areálu krytého plaveckého bazénu v Poličce, a to není ideální.

Po slučování středních škol a učilišť přišly na řadu speciální základní školy. Krajští radní rozhodli, že sloučí Základní školu speciální v Bystrém se Speciální základní školou v Poličce.

Bysterská škola by se měla spojit s poličskou. „Ke slučování škol se prozatím nemohu vyjadřovat. Nemám v ruce žádné oficiální stanovisko Pardubického kraje,“ sdělila Dita Bomberová, ředitelka Základní školy speciální v Bystrém.

Starosta Poličky Jaroslav Martinů věří, že má Pardubický kraj pro sloučení škol pádné důvody. „Mám důvěru v Pardubický kraj. Pro nás je důležité, aby speciální škola v Poličce zůstala. Pro naše žáky se nic nezmění,“ řekl Jaroslav Martinů.

Ke sloučení dvou škol dojde v pátek také v Litomyšli. Nový subjekt vznikne splynutím zahradnické a technické školy. Radní Jana Pernicová uvede prvního dubna do funkce ředitele nové střední školy Ivo Jiránka. Pracovníci, učitelé i absolventi technické školy dlouho bojovali proti sloučení. Původní návrh kraje zněl, že školu sloučí s učilištěm ve Svitavách. Ten ale padl. Ani spojení se sousední školou pro zahradníky se však pedagogům nezamlouvá. Mají obavy, že přijdou o studenty. Zda bude změna pozitivní, ukáží následující měsíce.

(ik, kk)