Nejde o žádnou sličnou krásku, kterou by chtěl do regionu přilákat. „Je to název pro nový finanční nástroj, který umožní využít prostředky Evropské unie opakovaně a výrazně zrychlí jejich čerpání,“ konstatoval hejtman Pardubického kraje Radko Martínek po středeční prezentaci Evropské investiční banky ve městě perníku.

„Očekává se, že prostředky z Evropské unie budou po roce 2013 ubývat. Právě Jessica umožňuje stávající finance recyklovat,“ uvedla Karolína Brennerová, zástupkyně Pardubického kraje v Bruselu.

A jak Jessica vlastně funguje? Na principu investic do finančně návratných projektů v městských oblastech, a to různými formami půjček, úvěrů, vlastních podílů nebo záruk nejen veřejným, ale také soukromým subjektům.

„Případná spolupráce na Jessice se nyní bude projednávat na úrovni celého regionu soudržnosti Severovýchod, tedy i Královéhradeckého a Libereckého kraje,“ upřesnila tisková mluvčí Pardubického kraje Magdalena Navrátilová.

Jessica vznikla z počátečních písmen názvu iniciativy Joint European Support for Sustainable Investment In City Areas, což v překladu znamená Společná evropská podpora udržitelných investic do městských oblastí.

(td)