Zahájení je plánováno na jaro příštího roku. „Navážeme na již dokončené stavby v úseku mezi Tatenicemi, Krasíkovem až po okraj Třebařova. Jedná se de facto o poslední původní úsek na silnici mezi Moravskou Třebovou a Lanškrounem, a proto jsme jej zařadili mezi priority pro čerpání evropských dotací,“ uvedl hejtman Martin Netolický.

Ten se starostou Třebařova Josefem Švichkým řešil nutnost vybudování nové objízdné trasy.

„Vzhledem k absenci objízdných tras bude nutné vybudovat téměř tři kilometry dlouhou objízdnou trasu, a to před zahájením samotné modernizace průtahu obcí, aby byla zachována dopravní dostupnost. Komunikace by pak do budoucna sloužila jako alternativa pro obyvatele obce nebo jako cyklotrasa,“ řekl hejtman. (ik)