Radní Pardubického kraje schválili dotace vlastníkům lesů o výměře do 50 hektarů na těžbu dřeva zasaženého kůrovcem. Téměř milion korun kraj poskytne fyzickým osobám, ale i obcím. Dotaci pro obce ještě musí schválit krajské zastupitelstvo. „Škodám, které může rozšíření kůrovce v Pardubickém kraji způsobit, se snažíme dlouhodobě předcházet. Před třemi lety jsme iniciovali vznik krajského kůrovcového štábu jako poradního orgánu a dotačního titulu pro likvidaci kůrovcového dřeva. Odstranění a zpracování dřeva musí být co nejrychlejší, aby nedocházelo k dalšímu masivnímu šíření kůrovce. Důležitá je komunikace s obcemi i samotnými vlastníky lesů,“ sdělil hejtman Martin Netolický.

Z dotačního titulu, který je rozdělen na dva podtituly pro drobné vlastníky lesů do 50 hektarů a pro obce jako zřizovatele jednotek požární ochrany obcí, poskytne kraj žadatelům necelý milion korun. „Vyhověli jsme celkem 39 žádostem od vlastníků ve výši přes 830 tisíc korun. O dalších téměř 150 tisíc korun zažádalo celkem šest obcí,“ uvedl Miroslav Krčil, radní pro venkov, životní prostředí a zemědělství.

Sazba na těžbu kůrovcových stromů činí 200 korun na kubík. Dotační titul za účelem rychlého odklizení napadeného dřeva založil Pardubický kraj v roce 2019.